โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค"


ครั้งที่ 23 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ บริเวณสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ 3 ธค. 2555>>New<<
ครั้งที่ 22 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติครบ 60ปี จังหวัดสงขลา 15-18 พ.ย. 2555>>New<<
ครั้งที่ 21 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 27-30 ตุลาคม 2555
ครั้งที่ 20 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา 18-21 ต.ค. 2555
ครั้งที่ 19 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ ศูนย์ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จ.อยุธยา 6 - 9 ก.ย.55
ครั้งที่ 18 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานมติชนเฮลล์แคร์ 21 - 24 มิ.ย.55
ครั้งที่ 17 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต งานงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 55
ครั้งที่ 16 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ คลังน้ำมัน จ.อุดรธานี 1 มิ.ย. 55
ครั้งที่ 15 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ คลังปิโตรเลียม จ.ขอนแก่น 30 พ.ค. 55
ครั้งที่ 14 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา 25 พ.ค. 55
ครั้งที่ 13 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ คลังน้ำมันเด่นชัย จ.แพร่ 18 พ.ค. 55
ครั้งที่ 10-12 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงสามเสน 18-20 เม.ย. 55
ครั้งที่ 9 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ งานกาชาด สวนอัมพร 30 มี.ค.- 7 เม.ย. 55
ครั้งที่ 8 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 25-26 มี.ค. 55
ครั้งที่ 7 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงสามเสน 16 มี.ค. 55
ครั้งที่ 6 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ สำนักงานยาสูบ จ.เพชรบูรณ์9 ก.พ. 55
ครั้งที่ 5 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ สำนักงานยาสูบ จ.สุโขทัย 7ก.พ. 55
ครั้งที่ 4 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ สำนักงานยาสูบ จ.เชียงใหม่ 12 ม.ค. 55
ครั้งที่ 3 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ สำนักงานยาสูบ จ.เชียงราย 10 ม.ค. 55
ครั้งที่ 2 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 21-22 ธ.ค. 54
ครั้งที่ 1 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จ.กรุงเทพมหานคร 18 ธ.ค. 54


โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 22 ครั้ง
ครั้งที่22 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ สำนักงานโรงงานยาสูบ จ.ขอนแก่น 9.ก.ย.54
ครั้งที่21 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 30 ส.ค.54
ครั้งที่20 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 24ส.ค.54
ครั้งที่19 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ ห้างสรรพสินค้า เอสพลานาด จ.นนทบุรี 12 ส.ค.54
ครั้งที่18 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา 8 ส.ค.54
ครั้งที่17 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี 29ก.ค.54
ครั้งที่ 16 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 19 ก.ค.54
ครั้งที่ 15 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร 21 มิ.ย.54
ครั้งที่ 14 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ เพลนนารีฮอล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 16-19 มิ.ย. 54
ครั้งที่ 13 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ กระทรวงการต่างประเทศ 6 มิ.ย.54
ครั้งที่ 12 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 31 พ.ค.54
ครั้งที่ 11 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี 24 พ.ค.54
ครั้งที่ 10 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ณ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 3 พ.ค.54
ครั้งที่ 9 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา 23 เม.ย.54
ครั้งที่ 8 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร งานกาชาดประจำปี 54 30 มี.ค - 7เม.ย.54
ครั้งที่ 7 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ เมืองทองธานี 1 เม.ย 54
ครั้งที่ 6โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำชุมชนคนรักษ์หัวใจ 29-31 มี.ค.54 ณ สถาบันโรคทรวงอก
ครั้งที่ 5 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ เทศบาลเมืองกระบี่ 24 มี.ค.54
ครั้งที่ 4 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ ศาลากลางเปรียญ วัดโชิติการาม จ.นนทบุรี 8 มี.ค.54
ครั้งที่ 3 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันโรคทรวงอก 2 ก.พ.54
ครั้งที่ 2 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ โรงพยาบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี 14 ม.ค.54
ครั้งที่ 1 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ เคหะแฟลตทุ่งสองห้อง จ.กรุงเทพมหานคร 31 ต.ค.53


โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 21 ครั้ง
ครั้งที่21 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จ.ชัยนาท 20 ก.ย.53
ครั้งที่20 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ เทศบาลตำบลบางใหญ่ 9 ก.ย.53
ครั้งที่19 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร "สัปดาห์รักษ์หัวใจไทยครั้งที่ 24" เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 1-5 ก.ย.53
ครั้งที่18 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ สำนักงานสาธารณสุขภูเก็ต จ.ภูเก็ต 27ส.ค.53
ครั้งที่17 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 24ส.ค.53
ครั้งที่16 โครงการคนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจร เทศบาลอำเภอหันตา จ.ชัยนาท 20ส.ค.53
ครั้งที่15 กิจกรรม งานตรวจสุขภาพวันแม่ ณ เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์ 12 ส.ค.53
ครั้งที่14 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ สถาบันพระปกเกล้า 3 ส.ค.53
ครั้งที่13 โครงการ พร้อมทุกนาที ช่วยชีวีจากโรคหัวใจ ลานกิจกรรมชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 29 ก.ค.53
ครั้งที่12 กิจกรรม มติชนเฮลท์แคร์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 16-20มิ.ย.53
ครั้งที่11 กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 31 พ.ค.53
ครั้งที่10 โครงการรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชั้น 2 โซนห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.พระนครศรีอยุธยา 17 พ.ค.53
ครั้งที่9 โครงการรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ส่วนภูมิภาค ณ เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต 14 พ.ค.53
ครั้งที่8 โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรสุขภาพ ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี สถาบันโรคทรวงอก
29-30 เมษายน 2553
ครั้งที่7 กิจกรรมงานกาชาด ประจำปี53 ณ บริเวณสวนอัมพร 31มี.ค.-7เม.ย.53
ครั้งที่6 โครงการรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย อำเภอเชียงราย 12 มี.ค.53
ครั้งที่ 5 โครงการคนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ เทศบาลตำบลหนองแค จ.สระบุรี 25 ก.พ. 53
ครั้งที่4 โครงการรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ ห้องประชุมบริษัทโชคชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.ปทุมธานี 17 ก.พ.53
ครั้งที่3 โครงการรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จ.ระยอง 26 ม.ค.53
ครั้งที่ 2 โครงการรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง เรื่องบุหรี่ บริษัทชวนพัฒน์ จำกัด จ.ปทุมธานี 8 ม.ค.53
ครั้งที่ 1โครงการรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ วัดเชิงเลน 18 ต.ค.52โครงการ รักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 31 ครั้ง

ครั้งที่31 สัปดาห์รักษ์หัวใจไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 52 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร 15-20 ก.ย.52
ครั้งที่28-30 ประชุมติดตามงานโครงการรักษ์หัวใจให้พอเพียง ณ กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี 24 ส.ค.,1ก.ย.,7 ก.ย. 52

ครั้งที่27 โครงการ "รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง" ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จ.นนทบุรี 14 ส.ค. 52

ครั้งที่25-26 ประชุมติดตามงาน รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ วัดเสาธงทองและวัดปรมัยยิกาวาส จ.นนทบุรี 25-26 มิ.ย. 52

ครั้งที่24 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจรสู่ภูมิภาค โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ 17 มิ.ย.52

ครั้งที่23 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจรสู่ภูมิภาค โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 16 มิ.ย.52

ครั้งที่ 22 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก สถาบันโรคทรวงอก / MBK CENTER จ.กรุงเทพมหานคร 31 พ.ค.52

ครั้งที่21 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ สถานีอนามัยบางนมโค จ.อยุธยา 21 พ.ค. 52

ครั้งที่ 20 โครงการ "รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง" ณ วัดแก้วเกษร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 14พ.ค.52

ครั้งที่18-19 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ โรงแรมแกรนด์ เอ็มพีรีสอร์ท และโรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง 6-7 พ.ค. 52

ครั้งที่17 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 4 พ.ค. 52

ครั้งที่16 โครงการ "รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง" ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคอม จ.สุโขทัย

ครั้งที่15 งานสภากาชาดไทย "หัวใจใสสะอาด กาชาดช่วยปวงชน" ณ สวนอัมพร จ.กรุงเทพมหานคร 30 มี.ค.- 7 เม.ย.52

ครั้งที่14 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร 28 เม.ย.52

ครั้งที่13 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ณ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี 28 มี.ค.52

ครั้งที่12 90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ณ ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 20 มี.ค.52

ครั้งที่11 รณรงค์เตรียมความพร้อมคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตและโรคจากการประกอบวิชาชีพ จ.นนทบุรี 10 -11 มี.ค 2552

ครั้งที่ 10 กิจกรรม "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร" สถาบันโรคทรวงอก 24-26 ก.พ.52

ครั้งที่9 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ณ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 12 ก.พ.52

ครั้งที่8 กิจกรรม ศึกษาสังเกตุ พฤติกรรมการดำรงชีวิตของชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 29 ม.ค.52

ครั้งที่7 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง (ประชุมเครือข่ายพัฒนาวิชาการกรมการแพทย์สู่ส่วนภูมิภาค) โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท 28 ม.ค.52

ครั้งที่6 ประชุมชี้แจ้งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27ม.ค.52

ครั้งที่5 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง จ.พระนครศรีอยุธยา 23 ม.ค.52

ครั้งที่ 3 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง ค่ายไทรน้อยอ่อนหวาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี 23-24 ธ.ค.51

ครั้งที่2 รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 26 พ.ย.51

ครั้งที่ 1 โครงการนวัตกรรมการควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการ ณ วัดลานนาบุญ จ.นนทบุรี 6 ต.ค.51


วันหัวใจโลก "เสี่ยงโรคแค่ไหน หัวใจคุณ" ณ สถาบันโรคทรวงอก 24 ก.ย. 51

กิจกรรมงานสัปดาห์รักษ์หัวใจไทย ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ๋า ปิ่นเกล้า 10-15 ก.ย.51

งานแถลงข่าวสัปดาห์รักษ์หัวใจไทย ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 3 ก.ย.51

โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการศึกษาดูงาน โครงการ รักษ์หัวใจ ให้พอเพียง 21 ส.ค.51

โครงการคนไทยไร้พุง 18 ส.ค.51

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาดูงานด้านประชาสัมพันธ์ 1 ส.ค.51

โครงการ ตามรอยเท้าพ่อ พอดี...พอเพียง...ลดเสี่ยง...ลดโรค ณ เทศบาลตำบลไร่ขิง จ.นครปฐม 21 ก.ค.51

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้ จ.อ่างทอง 15-16 ก.ค.. 51

ครบรอบ 66 ปี สถาบันโรคทรวงอก 24 มิ.ย. 51

วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 51 MBK CENTER 31 พ.ค. 51

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำชุมชน ณ สถาบันโรคทรวงอก 20-21 พ.ค. 51

ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 14-15 พ.ค. 51

ณ สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี 3 เม.ย. 51

วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 51 ณ เมืองทองธานี 1-2 เม.ย.51

วันวัณโรคโลก 24 มี.ค.51

ณ วัดคลองขวาง จังหวัดนนทบุรี 17 มี.ค.51

"65 ปี กรมการแพทย์" ณ สถาบันโรคทรวงอก 10 มี.ค.51

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี 27-28 ก.พ.51

ณ สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี 22 ก.พ.51

ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1กรุงเทพฯ 26 ม.ค.51 • การดูแลหัวใจแบบเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันโรคทรวงอก ณ เมืองทองธานี 29 พ.ย.50

 • โครงการคนรักษ์หัวใจ ครั้งที่ 21 ณ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

 • สรุปภาพกิจกรรม คนรักษ์หัวใจ สัญจร
  อบต. คลองพระอุดม 27 มิ.ย.50
  โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 27 ก.ค.50
  โรงพยาบาลตากสิน 8 ส.ค.50
  บริษัท เอส ที จี ไทยแลนด์ จำกัด 25 ต.ค. 50

 • สรุปภาพกิจกรรม คนรักษ์หัวใจ สัญจร
  โรงแรมอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 23 มี.ค.50
  งานกาชาด 29 มี.ค.-6 เม.ย.50
  โรงพยาบาลสงฆ์ 6 พ.ค.50

 • สรุปภาพกิจกรรม คนรักษ์หัวใจ สัญจร
  ณ สาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี 15 มี.ค.50
  โรงแรมริชมอนด์ 19 มี.ค.50
  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 21 มี.ค.
  วัดต้นสน จ.อ่างทอง 22 มี.ค.50

 • สรุปภาพกิจกรรม คนรักษ์หัวใจ สัญจร
  บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก 18 ม.ค.50 , 9,14 ก.พ.50
  งาน 80 พรรษา สืบสานพระเมตตา พัฒนาสูงวัย กระทรวงสาธารณสุข 10 มี.ค.50

 • "คนรักษ์หัวใจ สัญจร"
  โรงเรียนชลประทานวิทยา 20 ม.ค.50
  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 24 บางเฃน 9 ก.พ. 50

 • "คนรักษ์หัวใจ สัญจร" เดอะเนชั่น 10 พ.ย.49 / บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก 18 พ.ค. 50

 • รณรงค์ตามสถานที่ราชการต่างๆ 20 มิ.ย.- 27 ก.ค.49

 • งานเดินเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เถลิงราชย์ 24 ก.ย.49 / งานสัปดาห์รักษ์หัวใจไทย ครั้งที่ 20 12-17 ก.ย. 49

 • วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.49

 • เปิดตัว โครงการ"คนรักษ์หัวใจ เมืองไทยแข็งแรง" 28 พ.ย.48